iPaper

Link Download iPaper chính:

🖼️ LondonNight Template chủ đề du lịch miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • LondonNight là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề du lịch.
 • windows

🖼️ GossipTV Template chủ đề quảng cáo

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • GossipTV là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề quảng cáo.
 • windows

🖼️ Johny See Book Sekali Mẫu blog cho chủ đề được cập nhật hàng ngày

🖼️
 • Phát hành: MasTemplate
 • Johny See Book Sekali là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này cho tất cả các nội dung blog của bạn đặc biệt là cho các blog cập nhật hàng ngày.
 • windows

🖼️ iTunes Mẫu template chủ đề âm nhạc

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • iTunes là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề âm nhạc với hình ảnh của các nốt nhạc được trình bày trên phần tiêu đề của mẫu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 354

🖼️ Financio Mẫu blog miễn phí chủ đề từ thiện

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Financio là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống. Financio là mẫu phù hợp với thiết kế những blog về tài trợ, chủ đề từ thiện...
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot