iProtectMac 4.1

Link Download iProtectMac chính:

🖼️ FileWard for Mac

🖼️
 • Phát hành: Northernsoftworks
 • FileWard là công cụ tiện ích, được thiết kế để cung cấp mã hóa dữ liệu mạnh mẽ nhất cho người dùng Macintosh.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 424

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Phát hành: MacPaw
 • Hider 2 là một công cụ mã hóa thân thiện giúp cung cấp bức màn bảo mật cho những thông tin, dữ liệu mà người dùng muốn giữ kín trên máy tính Mac.
 • mac

🖼️ Meerkat

🖼️
 • Phát hành: Codesorcery
 • Meerkat cho phép bạn tạo và quản lý kênh và tài khoản của mình qua một giao dện đơn giản. Bạn cần phải biết tên tài khoản người dùng, mật khẩu và cổng rồi kiểm tra mình có đang sử dụng mật khẩu hay không.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 341

🖼️ Export Address Book for Mac

🖼️
 • Phát hành: Stefan Keller
 • Xuất khẩu tất cả dữ liệu trong Address Book vào file dữ liệu. Chương trình này thậm chí còn có thể nhận dạng các lĩnh vực với các ký hiệu tự xác định...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ Folder Spy for Mac 1.6 Giám sát folder cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Chaoticsoftware
 • Folder Spy là ứng dụng đơn giản cho phép bạn giám sát một folder với những thay đổi của nó, cho dù là ngày điều chỉnh đã thay đổi hoặc các mục tin được thêm hoặc loại bỏ.
 • mac Version: 1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 283
Xem thêm Mã hóa dữ liệu