iSoft

Link Download iSoft chính:

🖼️ NaturalStyle Mẫu template miễn phí chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NaturalStyle là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế đơn giản nhưng hấp dẫn phù hợp với các blog chủ đề thời trang.
 • windows

🖼️ OrganicBlog Mẫu template tuyệt đẹp cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • OrganicBlog là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân hoặc du lịch.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.173

🖼️ CityBiz Template chủ đề kinh doanh cho WordPress

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • CityBiz là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề kinh doanh. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu xanh da trời kết hợp với màu trắng ở phần tiêu đề, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website kinh doanh.
 • windows

🖼️ Games Blog Mẫu blog trò chơi miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Games Blog là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề trò chơi.
 • windows

🖼️ Floriano Mẫu blog miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Floriano là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh cá nhân.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot