iSpeech Translator For Blackberry

Link Download iSpeech Translator For Blackberry chính:
🖼️
  • Business Card Reader for BlackBerry

  • Nhập thông tin liên lạc từ các card visit trực tiếp vào danh sách liên lạc của điện thoại Blackberry. Chỉ cần chụp ảnh của một card visit nào đó và một liên lạc mới sẽ được thêm vào...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích