Italian Dictionary for Android

Link Download Italian Dictionary for Android chính:

🖼️ Máy Tính fx Hiện Đại for Android 1.0 Hỗ trợ tính toán nhanh và chính xác

🖼️
 • Phát hành: BestAppVN
 • Một chiếc máy tính đa năng giúp các bạn thực hiện các phép tính một cách nhanh và chính xác nhất. Máy tính hỗ trợ các hệ thập phân (dex), hệ nhị phân (binary) và hệ thập lục phân (hex).
 • android Version: 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 894

🖼️ GoTiengViet 2 cho Android 2.5 Chương trình gõ Tiếng Việt trên Android

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengViet 2 Chương trình gõ Tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.
 • android Version: 2.5.4
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.694

🖼️ 99 Toolkit Cache Battery More For Android Bộ công cụ hữu ích cho điện thoại

🖼️
 • Phát hành: Isnow Studio
 • 99 Toolkit Cache Battery More là bộ công cụ cần thiết cho điện thoại Android của bạn, bao gồm rất nhiều công cụ phổ biến trong ứng dụng này.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 667

🖼️ Google Tài liệu cho Android Ứng dụng tạo và chỉnh sửa văn bản Google Docs trên Android

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Tạo, chỉnh sửa và làm việc cùng mọi người với các loại dữ liệu trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android bằng ứng dụng miễn phí Google Docs cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.815

🖼️ Volume Control ++ For Android 1.44 Thiết lập âm lượng cho Android

🖼️
 • Phát hành: Coffeebreak Apps
 • Volume Control ++ là công cụ cho phép bạn nhanh chóng thay đổi các thiết lập âm lượng thông qua một giao diện đơn giản.
 • android Version: 1.44
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.816
Xem thêm Ứng dụng văn phòng