Italian Dictionary for Android

Link Download Italian Dictionary for Android chính:

🖼️ VietVoice (Tiến) for Android 1.0 Ứng dụng đọc văn bản tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Business Data Consulting
 • VietVoice là ứng dụng đọc văn bản tiếng Việt bằng giọng nói tổng hợp, đây là ứng dụng đầu tiên trên điện thoại di động Android.
 • android Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.438

🖼️ Memory Booster - RAM Optimizer cho Android Tăng tốc RAM trên Android

🖼️
 • Phát hành: AIO Software Technology
 • Memory Booster - RAM Optimizer cho Android là ứng dụng tăng tốc RAM mạnh mẽ, tương thích với hầu hết các thiết bị Android và miễn phí sử dụng.
 • android
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.498

🖼️ Quick Translate For Android Công cụ dịch nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Oddsoft
 • Quick Translate là công cụ dịch rất nhanh chóng ngay trên chính chiếc điện thoại Android của bạn. Sử dụng dịch vụ Microsoft Bing Translate để dịch giữa các cặp ngôn ngữ.
 • android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.485

🖼️ Smart SWF Player for Android 2.1 Ứng dụng đọc file flash

🖼️
 • Phát hành: SimpleLife
 • Smart SWF Player là công cụ cho phép bạn phát file flash (SWF) được lưu trữ trên các thiết bị (bao gồm cả SD Card). Với nó, bạn có thể phát và chạy các file SWF một cách dễ dàng.
 • android Version: 2.1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.098

🖼️ Android Files Ziper Tool Free For Android Công cụ nén và giải nén file

🖼️
 • Phát hành: Joltatech
 • Android Files Ziper Tool là công cụ nén & giải nén tất cả các tập tin và thư mục trong điện thoại Android của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 926
Xem thêm Ứng dụng văn phòng