Jet Screenshot 3.1

Link Download Jet Screenshot chính:

🖼️ Image Cut

🖼️
 • Phát hành: XVEL Software
 • Image Cut giúp bạn cắt ảnh thành nhiều phần nhỏ, tự động sinh mã và sắp xếp thứ tự hợp lý, sau đó xuất thành định dạng web (HTML).
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.273

🖼️ Disk Doctors Data Sanitizer 1.0 Dọn dẹp ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Xóa và dọn dẹp ổ cứng là các hữu hiệu cho quyền riêng tư cá nhân bởi các file không bị xóa hoàn toàn khi sử dụng chức năng xóa mặc định của hệ điều hành.
 • windows Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 368

🖼️ Need4 Video Capture Lấy video từ mini-DV hoặc webcam

🖼️
 • Phát hành: Need4Video
 • Need4 Video Capture là phần mềm cho phép bạn lấy video từ mini-DV hoặc webcam và lưu bộ phim dưới định dạng DV-AVI mà không làm giảm chất lượng.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.010

🖼️ MS Access Extract Images Software Trích xuất hình ảnh từ database Access

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Access Extract Images Software là công cụ trích xuất hình ảnh từ database MS Access và lưu trữ chúng vào tập tin riêng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 184

🖼️ Progressive Bosses Mod Mod đấu boss cực khó cho Minecraft

🖼️
 • Phát hành: Insane96
 • Progressive Bosses Mod là mod đấu boss cực khó trong game Minecraft. Cụ thể, Minecraft Mod này tăng cường sức mạnh của Wither và Ender Dragon khiến người chơi gặp nhiều khó khăn khi đối đầu.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 642
Xem thêm Windows