JoliCloud 1.2

Link Download JoliCloud chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • VSuite Ramdisk Standard Edition Phần mềm tăng tốc mọi ứng dụng trong Windows

  • Khi ta mở các chương trình, ứng dụng sử dụng hàng ngày, chúng được đọc từ đĩa cứng, sau đó nạp vào RAM để chờ xử lý.Việc này, nếu ta mở nhiều chương trình cùng lúc, sẽ xảy ra hiện tượng “nghẽn cổ chai” ở đĩa cứng, làm chương trình khởi động lâu hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Windows XP Service Pack 3 Gói dịch vụ Windows

  • Đây là bản nâng cấp mới nhất dành cho Windows XP do Microsoft phát hành. Phiên bản này hoàn toàn miễn phí có thể tải trực tiếp về để cài đặt offline hoặc có thể update qua chức năng AutoUpdate có sẵn trong Windows XP.
  • Xếp hạng: 4 390 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Cyber-D’s DriveHide 1.01

  • Cyber-D’s DriveHide là một ứng dụng miễn phí mà có thể giúp bạn ẩn các ổ đĩa khỏi Windows theo yêu cầu của bạn một cách dễ dàng...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành