Jump Desktop 2.5

Link Download Jump Desktop chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Local Area Security Audit Tool Phát hiện lỗ hổng bảo mật trên máy tính

  • Local Area Security Audit Tool là phần mềm bảo mật với khả năng phát hiện lỗ hổng hệ thống, các lỗi cấu hình và tìm kiếm thông tin quan trọng có thể bị đánh cắp giúp người dùng biết được các nguy cơ an ninh trên máy tính của mình và tìm ra cách giải quyết hợp lý.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Recover Data for Word Khôi phục dữ liệu Word

  • Recover Data for Word là tiện ích cho phép bạn sửa những file Microsoft Word (.DOC) bị hỏng. Công cụ được sử dụng để sửa, xây dựng lại từ các tập tin bị hỏng hoặc bị mất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Windows