Lean Magazine

Link Download Lean Magazine chính:

🖼️
 • WebTech Mẫu template chủ đề tin tức và công nghệ
 • WebTech là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ hoặc tin tức giải trí.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PlanetGames Mẫu template chủ đề trò chơi
 • PlanetGames là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề cho các trò chơi hành tinh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Notepad Mẫu template chủ đề ghi chú cá nhân
 • Notepad là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề ghi chú cá nhân.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Bowzine Mag Template miễn phí chủ đề công nghệ
 • Bowzine Mag là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GlowingStyle Mẫu blog mang phong cách rực rỡ
 • GlowingStyle là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột, 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề thời trang.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot