Lịch ca hàng tuần của nhân viên

Tải xuống Lịch ca hàng tuần của nhân viên

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Lịch ca làm việc của nhân viên chính:

Liên quan, thay thế

🖼️ Báo cáo hiệu suất dự án Template Báo cáo hiệu suất dự án

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu này để báo cáo tình trạng cấp cao trong nhiều dự án. Dùng bảng và định dạng có điều kiện để dễ dàng tùy chỉnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206

🖼️ Thiệp mời dự lễ hội Template Thiệp mời dự lễ hội

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng tờ bướm theo mùa, đầy màu sắc này để thông báo sự kiện mùa thu của bạn, từ lễ hội thu hoạch cho tới tiệc ở trường học hay tiệc cho Lễ tạ ơn. Chỉ đơn giản điền vào các chi tiết để tạo diện mạo được cá nhân hóa tuyệt vời cho tờ bướm.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.075

🖼️ Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Template Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Phân tích chi phí kinh doanh của bạn với bảng mẫu này, hiển thị dữ liệu trên một biểu đồ Pareto để đưa ra một đánh giá nhanh mà hầu hết các tiền sẽ và có những thay đổi có thể có ảnh hưởng lớn nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438

🖼️ Theo dõi việc dọn dẹp nhà cửa Template Theo dõi việc dọn dẹp nhà cửa

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tổ chức và theo dõi công việc vệ sinh của bạn với danh sách kiểm tra này mẫu, trong đó bao gồm các danh sách hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và theo mùa của công việc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 187

🖼️ Báo cáo hoạt động nhân viên Template Báo cáo hoạt động nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này có thể được sử dụng để báo cáo tóm tắt thống kê thời gian làm việc của nhân viên trên một bộ phận hoặc cơ sở nào đó của công ty. Tổng số và tỷ lệ thời gian được tính toán tự động, bạn chỉ cần nhập thông tin cần thiết vào mẫu tương ứng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 476
Xem thêm Mẫu Office