MagazineBlog

Link Download MagazineBlog chính:

🖼️ Blog by Photo Mẫu blog chủ đề hình ảnh cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Blog by Photo là một mẫu blogger miễn phí với 1 cột, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề hình ảnh cá nhân.
 • windows

🖼️ Summer Style Mẫu blog miễn phí chủ đề du lịch

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Summer Style là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với phong cách mùa hè, phù hợp với các blog chủ đề du lịch.
 • windows

🖼️ Greetings Mẫu template chúc mừng miễn phí cho Blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Greetings là một mẫu blogger với 2 cột.
 • windows

🖼️ Game Place Mẫu blog chủ đề game miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Game Place là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề trò chơi hấp dẫn.
 • windows

🖼️ ProjectMania Template mới chủ đề công nghệ, kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • ProjectMania là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề công nghệ hoặc blog kinh doanh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot