Magican Monitor for Mac dự phòng

Tải xuống Magican Monitor for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Magican Monitor for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Magican Monitor for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ iTunesFS for Mac

🖼️
 • Phát hành: mulle kybernetik
 • iTunesFS cho phép bạn có thể mount cơ sở dữ liệu của iTunes và tất cả các dữ liệu trên iPod thành một file hệ thống. Các album, tác fiar và danh sách chơi nhạc đều được hiển thị như sổ địa chỉ với các entry nhằm giúp bạn có thể sao lưu dễ dàng hơn...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 230

🖼️ Carbon Copy Cloner for Mac 3.5 Ứng dụng sao lưu tập tin trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Mike Bombich
 • Carbon Copy Cloner là công cụ hữu hiệu giúp bạn tạo bản sao lưu ổ cứng và phục hồi lại nó khi cần thiết.
 • mac Version: 3.5.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 419

🖼️ AASync for Mac (Intel Lion) Sao lưu, đồng bộ hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: RBrowser
 • AASync là một phần mềm sao lưu file, folder an toàn cho hệ điều hành Mac và Windows.
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ Ghost Sphere for Mac

🖼️
 • Phát hành: spherecorner dot com
 • Ghost Sphere ẩn các folder với nội dụng. Chương trình này cung cấp cho bạn công cụ mạnh mẽ và dễ dàng nhằm bảo vệ toàn bộ folder. Ngoài ra, Ghost Sphere còn có thể ẩn chức năng chính của nó với người lạ và ẩn cửa sổ của nó...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

🖼️ FastCommander for Mac 1.6 Quản lý thao tác file hiệu quả trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Piotr Zagawa
 • FastCommander là phần mềm của Cocoa, rất dễ sử dụng với giao diện bảng đôi, hỗ trợ tất cả các thao tác file, phím tắt và các chủ đề.
 • mac Version: 1.6
Xem thêm Tiện ích hệ thống