Magnet cho Mac 2.1.0

Link Download Magnet cho Mac chính: