Lịch 2021 - Mẫu lịch 2021 (Word/Excel/PDF)

🖼️ Ngân sách hàng tháng cho sinh viên Template Ngân sách hàng tháng cho sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Ước tính chi phí đại học hàng tháng của bạn và xác định những gì bạn có thể đủ khả năng chi tiêu với mẫu ngân sách này. Biểu đồ hiển thị tỷ lệ thu nhập, chi tiêu và các chi phí phát sinh theo thể loại.
 • windows

🖼️ Công cụ ước tính khoản tiền tiết kiệm Template Công cụ ước tính khoản tiền tiết kiệm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bạn muốn tiết kiệm tiền? Mẫu này có thể giúp bạn. Hãy thêm mục tiêu, các tham số ngày và số tiền, rồi để Excel thực hiện nốt phần còn lại. Thật dễ dàng như vậy đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

🖼️ Mẫu template độc đáo cho thuyết trình Mẫu PowerPoint đẹp cho thuyết trình

🖼️
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Mẫu PowerPoint đẹp được thiết kế bởi Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003 rất ấn tượng, chuyên nghiệp để làm giáo án điện tử, thuyết trình, đồ án, luận văn với thiết kế độc đáo với chủ đề.
 • windows
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.459

🖼️ Tính toán khoản vay đại học Template Tính toán khoản vay đại học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này sẽ giúp tổng hợp tất cả các khoản vay học tập của bạn và cung cấp một bức tranh rõ hơn về việc cần làm để trả nợ dựa trên tiền lương hàng năm ước tính của bạn sau khi tốt nghiệp.
 • windows

🖼️ Biểu ngữ chào mừng bé trai Template biểu ngữ chào mừng bé trai

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Chào mừng Bé Trai! Đây là cách viết của biểu ngữ này, với các chữ cái màu xanh lam, nâu và cam tươi sáng - mỗi chữ trên một bản chiếu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58
Xem thêm Mẫu Office