MelodyQuest 3.0

Link Download MelodyQuest chính:
🖼️
🖼️
  • WebRipper

  • Người sử dụng thường xem các trang web trên toàn các liên kết để có một sự logic hơn khi đọc. Vì thế mà thường tải toàn bộ trang web về về để xem offline.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Hitonic WebSite Uploader

  • Hitonic WebSite Uploader là phần mềm đơn giản dành cho chuyên gia web hoặc người dùng khác, những ai thường xuyên đăng tải các file theo giao thức FTP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • eGet 1.0.2.0

  • eGet được sử dụng để phân tích một trang web được chỉ định hoặc bất địa chỉ web nào và tải về các tài liệu được lựa chọn như hình ảnh, tập tin MP3 hay video...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ Download