Metropolitan Hermit

Link Download Metropolitan Hermit chính:
🖼️
 • NewVector Template miễn phí cho blogger

 • NewVector là mẫu template miễn phí cho blogger. Mẫu có 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí đặt tiện ích trên blog. Đây là mẫu có thiết kế tuyệt vời, ấn tượng với màu trắng chủ đạo, họa tiết vector tạo không gian rộng mở cho blog, mẫu này phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WorldTech Mẫu blog chủ đề công nghệ miễn phí

 • WorldTech là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Story Teller Mẫu template miễn phí chủ đề cá nhân

 • Story Teller là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GadgetWeb Mẫu blog miễn phí chủ đề tiện ích Web

 • GadgetWeb là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề động vật, cô gái hoặc trẻ em.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Template cho Blogspot