Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (32 bit)

Link Download Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (32 bit) chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Dictate Chuyển giọng nói thành văn bản cho Windows

  • Dictate là một trình bổ trợ (add-in) của Microsoft Office giúp người dùng cải thiện hiệu suất. Trình bổ trợ này được tích hợp với các tính năng nhận diện giọng nói để người dùng có thể đọc thay vì phải gõ ra các ý tưởng của mình.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Calibre Portable Quản lý thư viện e-book

  • Calibre 5.13.0 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý thư viện e-book được phát triển vởi ngưởi sử dụng sách điện tử cho người sử dụng sách điện tử.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo