MintDNS 3.0

Link Download MintDNS chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ LanTalk XP 2.93

🖼️
 • Phát hành: Cezeo Software
 • LanTalk XP có chức năng tương tự như một trình tin nhắn tức thời (IM) trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), nếu như Y!M là trình tin nhắn dùng cho Internet thì LanTalk sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Y!M trong mạng LAN.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.074

🖼️ ProxyCommander

🖼️
 • Phát hành: DLAO Software
 • ProxyCommander là một chương trình cửa sổ chạy ở chế độ nền , cho phép bạn thay đổi proxy server nhanh chóng, hoặc thay đổi thiết lập proxy.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.378

🖼️ NetLook

🖼️
 • Phát hành: Nettsenteret
 • NetLook là một phần mềm nhỏ gọn giúp bạn scan các máy trong mạng LAN, và scan các tài nguyên được chia sẻ từ các máy đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.205

🖼️ Dumpper 91.2 Công cụ dò mật khẩu WiFi hàng xóm

🖼️
 • Phát hành: WebIS
 • Dumpper là phần mềm portable miễn phí giúp dò tìm mật khẩu WiFi mạnh và quản lý mạng không dây trên Windows.
 • windows Version: 91.2
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.901

🖼️ Windows Live Essentials 2011 (online) phiên bản Việt

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Ngày 1/10/2010, Microsoft đã đưa phiên bản Windows Live Essentials 2011 (hay Wave 4) chính thức đến tay người dùng. Nhưng điều đáng mừng là Microsoft đã ưu ái với người Việt khi Windows Live Essentials 2011 có cả phiên bản giao diện tiếng Việt.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.386
Xem thêm Phần mềm mạng