Mixlr cho Mac 2.10.2

Link Download Mixlr cho Mac chính: