NewMusic

Link Download NewMusic chính:

🖼️ PoliArt Mẫu blog chủ đề nghệ thuật miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • PoliArt là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề nghệ thuật.
 • windows

🖼️ BlueBlack Template cho mẫu thiết kế thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueBlack là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Đề nghị cho blog thời trang.
 • windows

🖼️ VolumeStyle Mẫu template thiết kế cho blog công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • VolumeStyle là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt tiện ích, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống.
 • windows

🖼️ GamesFire Template chủ đề thiết kế game

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • GamesFire là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống với phần tiêu đề rộng lớn cho phép bạn đặt nhiều tiện ích hơn. Mẫu phù hợp cho các game thủ thiết kế blog về trò chơi.
 • windows

🖼️ BlurWebsite Mẫu WordPress chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlurWebsite là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề kinh doanh công nghệ. WordPress này đi kèm với một nền màu xanh đơn giản và nội dung màu trắng hoặc trong suốt.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot