OldPaper

Link Download OldPaper chính:

🖼️ Alfa Mẫu blog miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Alfa là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ Scorpion Blog kinh doanh hoặc cá nhân miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Scorpion là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân hoặc kinh doanh.
 • windows

🖼️ HealthyStyle Template chủ đề sức khỏe miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • HealthyStyle là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 4 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế đơn giản hợp với blog chủ đề sức khỏe.
 • windows

🖼️ AbstractRed Mẫu WordPress chủ đề công nghệ miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • AbstractRed là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề công nghệ. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu đỏ kết hợp với màu trắng và xám ở phần tiêu đề, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website blog công nghệ.
 • windows

🖼️ Purple Beauty Template miễn phí chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Purple Beauty là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thời trang.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot