Open Community

Link Download Open Community chính:

🖼️ WebPortal Template mẫu chủ đề kinh doanh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • WebPortal là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ VerticalLines Mẫu template chủ đề kinh doanh cho Blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • VerticalLines là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ SimpleCleanBlog Blog với bố cục đơn giản cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • SimpleCleanBlog là một mẫu cho blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống.
 • windows

🖼️ BigMagazine Mẫu blog chủ đề kinh doanh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • ProBlack là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt tiện ích, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu template này phù hợp với blog về kinh doanh.
 • windows

🖼️ Blue Circle Mẫu blog cá nhân đơn giản miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Blue Circle là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot