PdfMasher for Linux (32 bit)

Link Download PdfMasher for Linux (32 bit) chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Pdfsam cho Linux Phần mềm chỉnh sửa tài liệu PDF

  • Có nhiều lí do để chia nhỏ và ghép nối các tài liệu PDF. Công cụ thực hiện việc này trên Windows có khá nhiều, nhưng lại hiếm hoi với Linux hoặc Mac OS X. Và giờ đây với PDFsam bạn sẽ có một lựa chọn mới cho việc chia tách hoặc ghép tập tin PDF.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
  • PDF-Shuffler for Linux

  • Nếu bạn có 2 hoặc nhiều hơn văn bản Word, người sử dụng có thể dễ dàng gộp lại hoặc chia nhỏ nội dung bằng cách ứng dụng văn phòng phổ biến hiện nay...
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm văn phòng