Perfetika

Link Download Perfetika chính:

🖼️ OldishMap Template chủ đề cá nhân cho WordPress

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • OldishMap là một chủ đề WordPress mới cho các blog liên quan đến cá nhân và các trang web. Chủ đề này bao gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, rất nhiều vị trí đặt tiện ích của bạn.
 • windows

🖼️ Canyon Mẫu template chủ đề thiên nhiên hùng vĩ

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Nếu bạn muốn tạo một blog miễn phí với chủ đề về thiên nhiên hùng vĩ, hãy sử dụng template Canyon.
 • windows

🖼️ BeautyGames Template chủ đề trò chơi miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BeautyGames là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế phù hợp với mọi loại chủ đề trò chơi.
 • windows

🖼️ Motion Style Mẫu blog miễn phí chuyên nghiệp cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Motion Style là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ WebStore Template mẫu chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • WebStore là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề công nghệ.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot