Photo Magician 2.3.7.0

Link Download Photo Magician chính:
🖼️
 • Collaizer Tạo khung ảnh độc đáo

 • Collaizer là ứng dụng tạo ra những khung ảnh độc đáo với nhiều hình ảnh được sắp xếp tùy ý giúp người dùng lưu giữ kỷ niệm theo một cách riêng biệt và đáng nhớ.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
 • ImagesMixer v1.1.3.0

 • ImagesMixer- một ứng dụng được thiết kế để xử lý hình ảnh và giúp bạn bảo vệ hình ảnh của mình...
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Photos Forever Công cụ tìm kiếm ảnh

 • Bộ sưu tập ảnh số của bạn đã lên đến nhiều ngàn tấm và được lưu ở rất nhiều thư mục chủ đề nằm ở nhiều nơi trong ổ cứng? Việc tìm ra được toàn bộ số ảnh này để sao lưu lại chắc chắn không phải dễ dàng!
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Pos Free Photo Editor

 • Pos Free Photo Editor là trình sửa ảnh đơn giản và miễn phí với giao diện thân thiện, cho phép bạn dễ dàng xem, làm nổi bật và thêm khung vào ảnh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • jPDFImages

 • jPDFImages là một thư viện Java để xuất ảnh từ các file PDF và nhập ảnh vào các file PDF. Ứng dụng này có thể tạo ảnh từ các trang trong một dữ liệu PDF và xuất chúng theo định dạng ảnh JPEG, TIFF hoặc PNG...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh