ProCryptum 1.0

Link Download ProCryptum chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Folder Protect 1.9 Tiện ích bảo vệ thư mục và tập tin

🖼️
 • Phát hành: New Softwares
 • Folder Protect là một ứng dụng hoàn hảo được trang bị nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp người dùng bảo vệ tập tin và thư mục quan trọng của mình.
 • windows Version: 1.9.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.016

🖼️ CloudFuze 1.3 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

🖼️
 • Phát hành: CloudFuze
 • CloudFuze là ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng đồng bộ và quản lý dữ liệu cũng như tài khoản đám mây của mình trên nhiều dịch vụ lưu trữ như: Google Drive, Dropbox, Box, vv trực tiếp từ máy tính.
 • windows Version: 1.3

🖼️ Z-DBackup 5.9 Tiện ích sao lưu dữ liệu đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Andreas Baumann
 • Z-DBackup là một công cụ hữu dụng được thiết kế để cung cấp cho người dùng một hệ thống sao lưu dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy.
 • windows Version: 5.9.0.96

🖼️ Data Backup PC3 Sao lưu dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Prosoft Engineering
 • Cho dù bạn là người mới dùng máy tính hay chuyên gia đi chăng nữa, Data Backup PC3 vẫn cung cấp cách mạnh mẽ, linh hoạt và rất dễ sử dụng để giúp bảo vệ dữ liệu quý giá rất nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 845

🖼️ KaKa ExeLock 5.0 Công cụ khóa file

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • KaKa ExeLock là phần mềm để bạn bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như khóa thư mục, ẩn thư mục, mã hóa tập tin...nhưng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là khóa luôn các tập tin tự chạy (EXE) bằng mật khẩu.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.057
Xem thêm Mã hóa dữ liệu