Puran Service Manager

Link Download Puran Service Manager chính:
🖼️
 • MAXpc Tối ưu hóa hiệu suất máy tính

 • MAXpc là một phần mềm tối ưu hóa máy tính rất dễ sử dụng, cung cấp cho khách hàng tất cả nhu cầu bảo trì và chỉnh sửa máy tính để tối đa hóa hiệu suất cho máy tính của họ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Process Assassin Đóng nhanh các cửa sổ làm việc trên Windows

 • Khi gặp những ứng dụng đang bị treo trên hệ thống, bạn không thể tắt được bằng tổ hợp phím Alt+F4 hoặc Windows Task Manager thì bạn sẽ chẳng cần đến việc khởi động lại hệ thống để đóng các ứng dụng mà chỉ cần đến một tiện ích miễn phí có tên Process Assas
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Perfect Registry Công cụ dọn dẹp registry

 • Perfect Registry là một công cụ hữu ích được thiết kế để hỗ trợ người dùng dọn dẹp các lỗi registry không hợp lệ bằng cách sử dụng công nghệ quét tiên tiến của nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Startup Manager Lite

 • Chameleon Startup Manager Lite là một chương trình hữu ích sẽ disable những chương trình khởi động không cần thiết và có thể kiểm soát khởi động bằng cách chọn chương trình sẽ được đưa ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TekRadius Máy chủ RADIUS

 • TekRadius là máy chủ RADIUS chạy trên nền Windows, hỗ trợ các phương pháp chứng thực, tạo hồ sơ nhiều người dùng và cho phép xem ghi chú (log) dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính