Puran Wipe Disk

Link Download Puran Wipe Disk chính:
🖼️
 • Multi-Remote Registry Change

 • Bạn có một mạng máy tính, mỗi khi muốn thay đổi các thông số của Registry trên các máy con, bạn phải đến từng máy để thực hiện hoặc bạn muốn shutdown các máy con cũng vậy.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AlomWare Lights Hiển thị trạng thái Caps Lock, Num Lock

 • AlomWare Lights là chương trình nhỏ gọn, đáng tin cậy cho phép bạn theo dõi trạng thái đèn LED của các phím Num Lock, Caps Lock, và Scroll Lock ở góc dưới bên phải của máy tính để bàn (bên cạnh đồng hồ), và nhiều tính năng hữu ích khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Game XP Tối ưu hóa hệ thống

 • Game XP giúp tối ưu hoá hiệu suất hệ thống, sửa chữa các vấn đề phát sinh của XP (cài đặt bộ nhớ cache, ưu tiên CPU...) và giúp cho cấu hình hệ thống máy tính của bạn có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của game.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Microsoft Windows Performance Toolkit (64-bit)

 • Microsoft Window Performance Toolkit 4.1.1 là công cụ kiểm tra tốc độ đáng tin cậy nhất để đo chính xác hiệu suất máy tính trong một thời gian nhất định.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Trace Spy

 • Trace Spy là một ứng dụng dùng để thay thế các công cụ phổ biến DebugView SysInternals. DebugView chặn các cuộc gọi được thực hiện cho DbgPrint bởi điều khiển thiết bị và cho OutputDebugString bởi các chương trình Win32.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính