PurpleStyle

Link Download PurpleStyle chính:

🖼️ TravelWeb Mẫu blog miễn phí chủ đề du lịch

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • TravelWeb là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề du lịch, nghỉ mát.
 • windows

🖼️ Blur Mẫu blog miễn phí nhiều chủ đề

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Blur là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog cho nhiều chủ đề.
 • windows

🖼️ DreamTravel Mẫu template ấn tượng chủ đề du lịch

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • DreamTravel là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề du lịch với những hình ảnh trên phần tiêu đề ấn tượng.
 • windows

🖼️ FlowersTheme Template cho WordPress chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • FlowersTheme là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề thời trang. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu đen kết hợp với màu đỏ, cam và trắng ở phần tiêu đề, bố cục gồm 3 cột, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website thời trang.
 • windows

🖼️ Modern Trellis Mẫu blog chủ đề thiết kế nghệ thuật

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Modern Trellis là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề nghệ thuật.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot