QB64

Link Download QB64 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ WampServer 3.2 Công cụ lập trình web động

🖼️
 • Phát hành: Romain Bourdon
 • WampServer 3.2.3 hỗ trợ cài đặt Apache, PHP5 và MySQL lên hệ thống máy chủ. Wamp Server đưa mọi tác vụ quản lý dịch vụ vào khay hệ thống giúp việc quản lý server của bạn trở nên dễ dàng.
 • windows Version: 3.2.3
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.716

🖼️ NotepadX cho Windows 10 1.1 Phần mềm soạn thảo văn bản, hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Sönke Köhn
 • NotepadX cho Windows 10 là một trình soạn thảo văn bản, soạn thảo ngôn ngữ lập trình đơn giản, miễn phí giúp tạo các tập tin văn bản tiêu chuẩn, mở file văn bản và chỉnh sửa chúng.
 • windows Version: 1.1.17
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Godot Nền tảng phát triển game 2D và 3D

🖼️
 • Phát hành: Godot
 • Godot là nền tảng phát triển game 2D, 3D miễn phí và là game engine mã nguồn mở, cung cấp một môi trường phát triển game đầy đủ, cho phép nhà phát triển tạo ra các trò chơi với một bộ công cụ khổng lồ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

🖼️ ExpertPDF PDF To Text Converter 3.3 Phần mềm trích xuất text từ file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF To Text Converter là phần mềm có thể được sử dụng với bất kì ứng dụng .NET nào để trích xuất text từ tập tin PDF. Phần mềm có thể tích hợp với những ứng dụng .NET hết sức dễ dàng và không đòi hỏi cài đặt để chạy quá trình chuyển đổi định dạng.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ Programmers Notepad

🖼️
 • Phát hành: Pnotepad org
 • Programmers Notepad 2.1.5 là một sự hợp nhất của tất cả ba ứng dụng phía trên. Nếu bạn là một lập trình viên và sử dụng Notepad rất thường xuyên, thì đây là một ứng dụng cần thiết.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 703
Xem thêm Công cụ Lập trình