QB64 dự phòng

Tải xuống QB64 dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống QB64 dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download QB64 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ HTMLPad 2018 15.4 Trình soạn thảo HTML, CSS, JavaSript và XHTML

🖼️
 • Phát hành: Blumentals Software
 • HTMLPad là một trình soạn thảo HTML, CSS, JavaSript và XHTML tất cả trong một, cho phép bạn có thể tạo và sửa các mã HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, SSI, Perl nhanh hơn và dễ dàng hơn.
 • windows Version: 15.4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.755

🖼️ Adobe AIR SDK 32.0 Công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe AIR SDK là công cụ lập trình giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo ra những ứng dụng, trò chơi đa nền tảng (Windows, Mac, iOS, Android) trong một môi trường tùy biến.
 • windows Version: 32.0.0.89
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

🖼️ NotepadX cho Windows 10 1.1 Phần mềm soạn thảo văn bản, hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Sönke Köhn
 • NotepadX cho Windows 10 là một trình soạn thảo văn bản, soạn thảo ngôn ngữ lập trình đơn giản, miễn phí giúp tạo các tập tin văn bản tiêu chuẩn, mở file văn bản và chỉnh sửa chúng.
 • windows Version: 1.1.17
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Zend Studio 10.1 Phần mềm thiết kế website

🖼️
 • Phát hành: Zend Technologies
 • Zend Studio là môi trường phát triển kết hợp (IDE) duy nhất dành cho các chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp để hoàn thiện tất cả những phần phát triển cần thiết cho chu kỳ đầy đủ của ứng dụng PHP.
 • windows Version: 10.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.779

🖼️ ExpertPDF Split PDF 3.4 Phần mềm tách file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF Split PDF là phần mềm tách file PDF cho .NET có chứa file epsplitpdf.dll là một assembly có thể được link tới bất kì 1 ứng dụng .NET nào. Với phần mềm này, người dùng có thể cắt file PDF và sử dụng rất nhiều lựa chọn.
 • windows Version: 3.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58
Xem thêm Công cụ Lập trình