Quản lý nhân sự for iOS 1.0

Link Download Quản lý nhân sự for iOS chính:

🖼️ File Pro Mini for iOS 4.3 Quản lý file toàn diện trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Perception System
 • File Pro Mini for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý tài liệu toàn diện, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ Scanner Mini cho iOS 2.5 Máy scan mini cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Readdle
 • Scanner Mini for iOS là ứng dụng scan tài liệu hữu ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

🖼️ SendItz for iOS 1.1 Chia sẻ file an toàn trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: SendItz
 • SendItz for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý tệp tin chuyên nghiệp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184

🖼️ Microsoft Planner cho iOS 1.6 Ứng dụng lập kế hoạch làm việc nhóm hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Planner là ứng dụng doanh nghiệp hỗ trợ mọi người làm việc nhóm hiệu quả, miễn phí. Bạn có thể vạch kế hoạch mới, phân công nghiệm vụ, chia sẻ tài liệu hoặc thảo luận hỗ trợ nhau.
 • ios Version: 1.6.23

🖼️ PDF Max for iOS 3.3 Quản lý tài liệu PDF trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Mobeera
 • PDF Max for iOS là ứng dụng quản lý tài liệu PDF toàn diện, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 3.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp