RedMag

Link Download RedMag chính:

🖼️ NewsMagz Mẫu tạp chí tin tức cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NewsMagz là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề tạp chí tin tức.
 • windows

🖼️ iGames Template chủ đề game miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • iGames là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề trò chơi.
 • windows

🖼️ BlueCamp Template cho blog chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueCamp là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ Academy Mẫu blog chủ đề thiết kế đồ họa

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Academy là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiết kế đồ họa.
 • windows

🖼️ Business Buzz Template miễn phí chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Business Buzz là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot