RocketDock 1.3.5

🖼️
  • Kana Clip
  • Clip Kana là một chương trình Windows, giám sát việc sao chép văn bản vào clipboard. Các văn bản sao chép được lưu vào bộ nhớ để có thể truy cập sau đó thông qua trình đơn bật lên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • SavePicNoAsk PRO 2.1
  • SavePicNoAsk (SPNA) là một trình bổ sung (add-on) của IE, cho phép người dùng sao lưu hàng loạt các tập tin ảnh trong trang Web thật nhanh mà không cần phải khai báo tên và đường dẫn cho từng tập tin.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HoneyView Công cụ hỗ trợ xem ảnh
  • HoneyView hỗ trợ xem hình ảnh trong các tập tin nén ZIP, RAR, hoặc các tập tin 7z mà không cần giải nén. Nếu một hình ảnh có thông tin GPS, vị trí có thể được xem trên Google Maps và người dùng có thể lưu trữ hình ảnh ưa thích.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Windows