Screenium for Mac 2.1.6

Link Download Screenium for Mac chính:
🖼️
  • iDisplay Desktop for Mac Tạo màn hình phụ trên Mac

  • iDisplay Desktop for Mac là một ứng dụng hữu ích, giúp người dùng tăng không gian làm việc trên máy tính bằng cách mở rộng cửa sổ màn hình hoặc tạo một màn hình phụ trên Mac.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • DropImageURL for Mac

  • DropImageURL là một ứng dụng có thể tạo snapshot của địa chỉ URL...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TimeBoxed for Mac

  • TimeBoxed là một thiết bị bấm giờ giúp người dùng hoàn thành mọi việc đúng giờ. Với giao diện người dùng nhỏ gọn, không làm sao nhãng khi bạn đang làm việc. người dùng có thể chọn rất nhiều kiểu thông báo khác nhau...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích hệ thống