SimpleBlue

Link Download SimpleBlue chính:

🖼️ BeautyFlowers Mẫu blog chủ đề thiết kế thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BeautyFlowers là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống.
 • windows

🖼️ LuxuryHome Template chủ đề bất động sản miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • LuxuryHome là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề về bất động sản.
 • windows

🖼️ Offshore Mẫu blog chủ đề du lịch miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Offshore là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề blog du lịch.
 • windows

🖼️ Eklenger Mẫu template chủ đề màu xanh

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Eklenger là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, sẵn sàng cho quảng cáo, biểu tượng đánh dấu mạng xã hội.
 • windows

🖼️ NewComp Mẫu template chủ đề game hấp dẫn

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NewComp là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề game. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu xanh dương kết hợp với màu trắng ở phần tiêu đề, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website blog game.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot