Singular dự phòng

Tải xuống Singular dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Singular dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Singular chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Super Flexible File Synchronizer 5 beta for Mac

🖼️
 • Phát hành: Super Flexible Software
 • Sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa máy tính, máy chủ, notebook và các khu vực lưu trữ trực tuyến. Người dunfug có thể cài đặt các tác vụ theo nhu cầu của mình và hoạt động chúng bình thường hoặc theo lịch trình...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 638

🖼️ Dupin for Mac

🖼️
 • Phát hành: Doug's AppleScripts
 • Dupin là ứng dụng quản lý file trùng trên iTunes của bạn. Dupin tìm kiếm tập hợp những tập tin trùng trong iTunes dựa vào các tiêu chí bạn đã chọn...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 353

🖼️ Quatio Observer

🖼️
 • Phát hành: Brightpebbles
 • Quatio Observer là công cụ giám sát các file và folder và hiển thị kích cỡ trong menu Dock. Một tính năng đặc biệt là cài đặt kích cỡ yêu thích cho file và folder.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ Back-In-Time for Mac

🖼️
 • Phát hành: TRI-EDRE
 • Back-In-Time có khả năng khôi phục Transcend Time Machine. Chương trình này cung cấp cách dễ dàng để truy cập tất cả dữ liệu đã được sao lưu bằng Time Machine.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

🖼️ Show Hidden Files for Mac 2.0 Ứng dụng ẩn file cho Mac

🖼️
 • Phát hành: GOTOES
 • Nếu bạn là một chủ web, một nhà phát triển phần mềm, hoặc người dùng cao cấp, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên phải chuyển giữa SHOW ALL FILES và HIDE HIDDEN FILES trên máy tính Mac...
 • mac Version: 2.0.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.591
Xem thêm Nén - Giải nén