Shutdown Timer Portable 3.3.4

Link Download Shutdown Timer Portable chính:

🖼️ Magicscore School

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • So với các phần mềm viết nhạc thông dụng như Final, Encore (vốn đã được nâng cấp từ lâu) thì MagicScore School có phần trội hơn
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

🖼️ Ultimate Tool 2010 Professional Edition 1.1

🖼️
 • Phát hành: Turbo Fast Pc
 • Một ứng dụng giúp người dùng dọn dẹp máy tính của họ một cách an toàn mà không gây tổn hại đến hệ thống...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 887

🖼️ Paragon Go Virtual (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: Paragon Software Group
 • Paragon Go Virtual cho phép bạn “biến” ổ đĩa trên máy thật thành file đĩa ảo để sử dụng trong máy ảo của VMware, VirtualBox hay Virtual PC.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 740

🖼️ WinOwnership 1.1 Kích hoạt/ngừng bảo vệ tập tin

🖼️
 • Phát hành: Josh Cell Softwares
 • WinOwnership là công cụ nhỏ gọn để hỗ trợ bạn truy cập dễ dàng vào các file và thư mục của Windows đồng thời cho phép kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng bảo vệ file hệ thống.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 411

🖼️ eXtended Task Manager (32-bit) 2.15 Quản lý các tiến trình đang chạy

🖼️
 • Phát hành: Warecase
 • eXtended Task Manager là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình quản lý process Task Manager có sẵn của Windows.
 • windows Version: 2.15
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.779
Xem thêm Hệ điều hành