SLT-A77 Firmware

Link Download SLT-A77 Firmware chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.