Snort for Linux 2.9.16.0

Link Download Snort for Linux chính:
🖼️
 • SecretSync for Linux

 • SecretSync là một tiện ích miễn phí sẽ giúp bạn mã hóa thư mục trước khi được upload lên dịch vụ Dropbox.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Jutoh (64-bit) for Linux Phần mềm tạo file ebook

 • Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file Ebook hay đi cùng các phần mềm, được làm như thế nào chưa? Có rất nhiều phần mềm để tạo ra file eBook như: Help WorkShop (của Microsoft), Fast- Help (của DevHost)…
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VPN Unlimited cho Linux Duyệt web bảo mật trên Linux

 • VPN Unlimited cho Linux 4.23 là một trong những ứng dụng bảo mật an toàn nhất trên thị trường, cho phép người dùng duyệt web nặc danh, thay đổi địa chỉ IP thông qua các kết nối được mã hóa an toàn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Keyboard Navigation for Linux

 • Keyboard Navigation cho phép bạn duyệt web mà không cần sử dụng con chuột. Bạn có thể "vứt bỏ" con chuột của mình đi và duyệt web bằng cách sử dụng bàn phím thay thế. Keyboard Navigation sử dụng khá là đơn giản.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Bảo mật