Solistica

Link Download Solistica chính:

🖼️ HighTech Mẫu template chủ đề công nghệ cao

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • HighTech là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế phù hợp với mọi loại chủ đề công nghệ.
 • windows

🖼️ MosaicMusic Mẫu template cho blog chủ đề ca nhạc

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • MosaicMusic là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề âm nhạc.
 • windows

🖼️ Main Photo Responsive Mẫu thiết kế cho blog chủ đê bộ sưu tập ảnh

🖼️
 • Phát hành: MasTemplate
 • Main Photo Responsive là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Nó được thiết kế cho bộ sưu tập nội dung blogger đặc biệt cho bộ sưu tập ảnh của bạn.
 • windows

🖼️ FlowersTheme Template cho WordPress chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • FlowersTheme là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề thời trang. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu đen kết hợp với màu đỏ, cam và trắng ở phần tiêu đề, bố cục gồm 3 cột, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website thời trang.
 • windows

🖼️ iCloudBlog Mẫu template chủ đề công nghệ web

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • iCloudBlog là mẫu template miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ web.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot