Solution

Link Download Solution chính:

🖼️ NewsZone Template giao diện tin tức miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • NewsZone là một template với giao diện tin tức miễn phí cho Blogger được chuyển thể từ WordPress, bố cục gồm 2 cột, sidebar phía bên phải. Với cách bố trí cho các biểu tượng quảng cáo, biểu tượng đánh dấu mạng xã hội, bài viết hình ảnh được thu nhỏ, các trình đơn và tabs thả xuống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

🖼️ PlaySlot Mẫu template chủ đề game chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • PlaySlot là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề game hấp dẫn.
 • windows

🖼️ BlueCamp Template cho blog chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueCamp là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ Luxury Notes Mẫu template miễn phí chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Luxury Notes là một mẫu blogger miễn phí với cột, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Sunshine Mẫu blog miễn phí chủ đề giải trí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Sunshine là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề giải trí.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot