Songbird 2.2.0 Build 2453

Link Download Songbird chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.