Spanish English Dictionary For Android

Link Download Spanish English Dictionary For Android chính:

🖼️ Stress Check by Azumio for Android Kiểm tra mức độ stress

🖼️
 • Phát hành: Azumio
 • Stress Check là công cụ sáng tạo nhất để xác định mức độ căng thẳng tâm lý hoặc thể chất của bạn bằng cách đo nhịp tim thông qua tính năng máy ảnh và ánh sáng trên Android
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 421

🖼️ SecureZIP Reader for Android Tạo và quản lý các file ZIP

🖼️
 • Phát hành: PKWARE
 • SecureZIP Reader là một trong những sản phẩm của PKWARE để tạo và quản lý các file ZIP và các loại tài liệu lưu trữ.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 308

🖼️ Hanping Chinese Dictionary for Android 3.8 Từ điển tiếng Trung cho Android

🖼️
 • Phát hành: EmberMitre
 • Hanping Chinese Dictionary for Android là từ điển tiếng Hoa Quan Thoại phổ biến nhất giành cho Android.
 • android Version: 3.8.7
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.826

🖼️ Xem hướng cho Android 1.7 Xem hướng nhà đất

🖼️
 • Phát hành: Hieuvpn
 • Xem hướng nhà đất tốt theo tuổi chủ sự, xem cung mạng hợp nhau của nam nữ, xoay bát quái theo la bàn thực tế.
 • android Version: 1.7
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.184

🖼️ Dolphin Screen Cut for Android Công cụ chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Phát hành: Dolphin Add-ons
 • Dolphin Screen Cut là công cụ cho phép bạn chụp toàn bộ trang web như chụp ảnh màn hình và lưu vào thẻ SD hoặc bộ sưu tập ảnh của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415
Xem thêm Ứng dụng văn phòng