Speccy 1.27

Tải xuống Speccy 1.27

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Speccy 1.27 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • Fast Cleaner Tiện ích dọn dẹp máy tính

  • Fast Cleaner là một phần mềm dùng để tìm các tập tin không cần thiết, sau đó xóa chúng để giải phóng phần ổ cứng đã bị chiếm dụng.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • O&O Partition Manager Professional Edition 3.0.199

  • O&O Partition Manager 3 Professional Edition được xem như phần mềm quản lý ổ cứng chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Chương trình hỗ trợ hàng loạt các công cụ nhằm tối ưu hóa cho việc quản lý ổ cứng và nâng hiệu quả làm việc của máy tính.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính