Speccy 1.32.0.774

🖼️
 • Final Uninstaller Công cụ gỡ bỏ ứng dụng

 • Bạn không thể tháo bỏ các ứng dụng hoàn toàn? Các ứng dụng tháo bỏ không đúng cách vẫn kẹt lại trong máy tính? Bạn lúng túng bởi những lỗi lặp lại khi cài đặt phần mềm mới? Chúng tôi đã có giải pháp cho bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • MultiMon Kiểm tra hệ thống

 • MultiMon là một tiện ích kiểm tra hệ thống tiên tiến và toàn diện cho Windows, chương trình có thể hiển thị các thông tin chi tiết về các hành động theo thời gian thực.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Free Disk Usage Analyzer

 • Disk Usage Analyzer giúp bạn có thể sắp xếp các file và quản lý dung lượng ổ cứng bằng cách định vị các file lớn nhất đang được lưu trên ổ cứng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • System Restore Control Khôi phục hệ thống

 • System Restore Control cho phép bạn có được sự điều khiển hoàn tất về cách hành xử của chương trình với nhiều sự điều chỉnh, nó cho phép thiết lập lượng không gian đĩa cực đại được sử dụng là 1%.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính