SpotNews

Link Download SpotNews chính:

🖼️ Clouds Above Template miễn phí chủ đề thiên nhiên

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Clouds Above là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiên nhiên.
 • windows

🖼️ Incorporated Mẫu blog miễn phí phù hợp cho blog kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Incorporated là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ News Room Mẫu blog giao diện chủ đề tin tức

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • News Room là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề tin tức.
 • windows

🖼️ BlackWeb Mẫu template chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlackWeb là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ.
 • windows

🖼️ CoolMag Mẫu thiết kế chủ đề nghệ thuật

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • CoolMag là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 3 cột, sidebar bên phải và trái, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot