SugarSync Manager for Mac

Link Download SugarSync Manager for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Phynchronicity for Mac

  • Phynchronicity là một giao diện người dùng GUI cho gói phần mềm quản lý hệ thống Fink Unix cho Mac OS X. Fink là một công cụ lệnh mạnh mẽ để bạn có thể cài đặt và cập nhật hàng ngàn ứng dụng dựa trên các ứng dụng Unix cho Mac.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Ascent for Mac

  • Ascent là một ứng dụng dành cho Macintosh, để có thể nhập những theo dõi từ các file GPS eXchange, hoặc đăng tải trực tiếp chúng từ các thiết bị Garmin USB.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Name Mangler for Mac Đổi nhiều tên file cùng lúc

  • Name Mangler cung cấp cho bạn giao diện rõ ràng, trực quan giúp đặt số liên tục, tìm kiếm và thay thế, cài đặt mở rộng, thêm tiền tố và hậu tố, loại bỏ hoặc thêm các ký tự.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén