Synergie

Link Download Synergie chính:
🖼️
 • HouseSite Template miễn phí chủ đề bất động sản

 • HouseSite là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại vả trẻ trung phù hợp với các blog chủ đề bất động sản.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Solitude Template miễn phí chủ đề cá nhân

 • Solitude là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Notepad Mẫu template chủ đề ghi chú cá nhân

 • Notepad là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề ghi chú cá nhân.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BlueTech Mẫu blog miễn phí chủ đề công nghệ

 • BlueTech là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Template cho Blogspot