Table

Link Download Table chính:

🖼️ Yasmin Mẫu template đơn giản cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Yasmin là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ với một góc nhìn đơn giản.
 • windows

🖼️ My Blog Notes Mẫu blog miễn phí chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • My Blog Notes là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ BlueDarkness WordPress mẫu chủ đề kinh doanh, công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueDarkness là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề công nghệ và kinh doanh. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu xanh dương kết hợp với màu trắng và đen ở phần tiêu đề, bố cục gồm 3 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải và trái, rất phù hợp cho website blog công nghệ.
 • windows

🖼️ Modern Trellis Mẫu blog chủ đề thiết kế nghệ thuật

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Modern Trellis là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề nghệ thuật.
 • windows

🖼️ BeautyGames Template chủ đề trò chơi miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BeautyGames là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế phù hợp với mọi loại chủ đề trò chơi.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot